Isı Yalıtımı Yöntemleri, Nerelere ve Nasıl Isı Yalıtımı Yapılır

Yapılarda ısı yalıtımı son yılların en önemli yapısal unsurlardan biri haline gelmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri de artan ısınma maliyetleri olarak düşünebiliriz. Uzun vadede ciddi kazanımlar sağlamanın yolu iyi bir ısı yalıtımından geçiyor.

Yapılardaki uygulama alanlarına göre ısı yalıtımı

  • Zemine oturan döşemede,
  • Altı açık döşemelerde ısı yalıtımı
  • Dış duvarlarda ısı yalıtımı
  • Teras çatılarda,
  • Örtülü çatılarda ısı yalıtımı

Zemine Oturan Döşemeler

Soğuk bölgelerde, binanın iç ısısıyla zemin arasındaki farkın büyük olması durumunda ısı yalıtımı uygulanır. Uygulamada;toprak üzerine 15-20 cm kalınlığında döşenen blokaj üzerine,10 cm kalınlığında grobeton dökülür.

Altı Açık Döşemeler

Altı açık yani konutlardaki tavan olarak düşünebileceğimiz döşemelerde yalıtım, boşluklu briket ya da döşeme bloku kullanarak veya döşeme betonu üzerine ısı yalıtım gereci döşenerek sağlanır. Isı yalıtım gerecinin, betonun neminden etkilenip bozulmaması için muşamba, rüberoit vb. serilerek korunması gerekir.

Dış Duvarlarda ısı yalıtımı

Dış duvarda uygulanan ısı yalıtımını Kargir duvar ve Ahşap duvarda olmak üzere iki gruba ayırarak inceleyelim.

Kargir duvarda ısı yalıtımı: Hava içerisindeki su buharının, dışarıdan duvar bünyesine girerek yoğunlaşmasını önlemek için, dış duvarı sıcak tutmak ve bunun için de duvarın içerisine ve/veya duvarın dış yüzeyine yalıtım yapılmalıdır.

Yapılarda ısı yalıtımı, dış duvarlar

Dış duvarlarda sıcaklık geçirgenliği en düşük olan duvar blokları olarak gazbeton olarak bilinmektedir ancak buna rağmen ekstra yalıtım ihtiyaçları doğabilir. Tuğla-Bims, Gazneton Tuğla ve bu malzemelerin birim fiyat karşılaştırmalarını içeren yazılarımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ahşap duvarda ısı yalıtımı: Ahşap duvarların ısı yalıtımında, özellikle yanmayan, haşere barındırmayan ve çürümeyen ısı yalıtım gereçleri kullanılmaktadır.

Teras Çatılar (Sıcak Çatılar)

Bina ısısının dışarıya, bir hava boşluğundan geçmeksizin, doğrudan çatı örtüsünden çıkan çatılara sıcak çatılar denir. Eğimi 15 dereceye kadar olan düz-teras-çatılarda, özellikle üzerinde gezinme ve soğuk, sıcak etkileri gibi fiziksel olaylar dikkate alınmalıdır.

Üzerinde yürünen teras çatılarda, üzerindeki kaplamanın ısı değişikliklerinden etkilenmemesi için, mümkün olduğunca küçük alanlara bölünerek aralarının ise gerekli dolgu gereçleriyle dolgu malzemeleriyle doldurularak, genleşmeye uygun hale getirilmesi gerekir. Düz ve az eğimli teras çatılarda ısı yalıtımından başka, kar ve yağmur sularının ısı yalıtım gereci ve çatı konstrüksiyonuna inmesini önlemek için, su ve nem yalıtımının da yapılması gerekir.

Yaz ve kış aylarında çatılarda ısı yalıtımının önemi.

Örtülü Çatılar (Soğuk Çatılar)

Bina ısısının bir hava boşluğundan geçerek, çatı kaplaması kanalıyla dışarıya çıktığı çatılara soğuk çatılar denir.

a) Döşemeli Çatılar: Düz ya da eğimi az olan çatılarda çatı kaplaması betonarme bir döşeme üstüne oturtulur. Kaplamanın altı dış havayla havalandırıldığıdında ısı yalıtım gereci betonarme döşeme üzerine serilmelidir. Eğimi fazla olan ve betonarme döşeme üzerine oturtma çatı olarak yapılan çatılarda ise ısı yalıtım konstrüksiyonu çatı arasının gezilebilir ya da gezilemez olmasına göre seçilmelidir. Çatı arasının kullanılması durumunda ısı yalıtım gerecinin üzerine önce nem yalıtım gereci olarak rüberoit vb. serilmeli sonra da şap vb. koruyucu bir tabaka kaplanmalıdır.

b) Döşemesiz Çatılar: Altında döşeme bulunmayan çatıların ısı yalıtım gereci çatı kaplamasının altına ve mertekler arasın uygun bir konstrüksiyonla yerleştirilir. Ancak dış hava sirkülasyonu sağlayarak yalıtım gerecinin havalandırılması için yalıtım gereciyle çatı kaplaması arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.