Binalarda ateş bacaları ve yapım kuralları

Binalarda Ateş Bacalarının Düzenlenmesi ve Yapım Kuralları

– Bacalar özellikle iç duvarda düzenlenmelidir. Bacanın iyi çekmesi, baca içindeki hava yoğunluğunun dış hava yoğunluğundan daha az olmasıyla mümkündür.Bu da baca içinin dışarıya göre daha sıcak olmasıyla mümkündür. Sıcak hava yükselirken arkasındaki gaz ve dumanıda birlikte sürükler.
– Bacanın uzun kenarı çatı eğimine paralel olmalıdır böylelikle kar ve yağmur sularının baca dibine ve çatıya zararı azaltılmış olur.
– Bacalar çatının taşıyıcı elemanları olan mahyaları ve bunların birleşme noktalarını kesmeyecek konumda düzenlenmelidir.
– Bacalar planda mümkün olduğunda gruplandırılmalı çatı üstüne en az sayıda çıkartılmalıdır.
– Bacalar çatının en yüksek mahyasından ve komşu binadan en az 50cm yukarıya kadar çıkartılmalıdır
– Her soba ve ocak için ayrı baca yapılmalı zorunluluk durumunda iki soba borusunun eksenleri arasında 30cm yükseklik farkı bırakılmalıdır
– Soba borusu baca içerisine en çok baca duvarı kalınlığı kadar sokulmalıdır. Ayrıca soba boruları düz ve rahat bir biçimde girmelidir

binalarda ateş bacaları
– Baca içerisindeki derzler iyice doldurulmalı ve malanın tersiyle düzeltilmelidir. Pürüz, kurum bağlamasını kolaylaştırır hem de gaz ve dumanın sürtünmesini artırarak bacanın çekimini azaltır
– Bacanın bina ve çatı içerisindeki dış yüzeyi sıvanarak derzlerden kaçması muhtemel ateşin yangın tehlikesi önlenmelidir.
– Bacalar ahşap kirişlemeli döşemelerden geçerken ahşap kısımların zarar görmemesi için baca kasnakları yerleştirilmeli. Ahşap kısımlar baca iç yüzeyinden 20cm geriden çekilmeli ve ara yanmaz malzemeyle yalıtılmalıdır.
– Kurum temizlenmesi için genellikle bodrum katta döşemeden 70cm yukarıdan her baca kanalı için bir temizleme deliği bırakılmalıdır. Genişliği baca genişliği kadar yüksekliği 3 tuğla sırası derzlerle birlikte 20cm kadar olmalıdır. Ayrıca delik çinko sacdan yapılan bir kapakla kapatılmalıdır.
– Baca kesitleri daire kare ya da dikdörtgen olabilir. Tuğla kullanıldığından genellikle kare veya dikdörtgen olur künk veya özel baca bloklarıyla yapıldığında daire kesitli olur ve daire bacaların içi daha düzgün olduğundan çekimi daha kuvvetlidir.
– Bacanın en kesit boyutları yapıldıkları yere ve yakıt cinsine göre değişir. Bacalar tuğlalardan yapıldığından en küçük kesit bir soba borusu için 11x11cm olur. Bacanın iyi çekmesi için en uygun kesit 22x22cm’dir. Ancak dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar kısa kenarın en fazla 1.5 katı olabilir. Kalorifer bacalarında ise en uygun boyut 47x47cm –47x60cm’dir
– Bacanın iyi çekmesi için özellikle kalorifer ve fabrika bacalarının kesitini hesaplamak gerekir.
– Baca çatı üstüne çıkarken çatı örtüsü delindiği için baca dipleri çinko sacla kaplanmalıdır.
– Bacaları yukarıdan gelecek yağmur, kar ve rüzgar etkilerinden korumak için baca üzerine çinko, bakır vb sacdan ya da betondan başlık-şapka yapılmalıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.