Topoğrafya dersi, amacı ve işlenişi

Topoğrafya dersi, amacı ve işlenişiHarita mühendislerinin uzmanlık alanı olan Topoğrafya dersi, İnşaat Mühendislerine de meslek hayatlarında inşa edecekleri yapıların çevre ile etkileşimini göstermeyi amaçlar ve piyasada kullanılan harita ölçüm aletlerinin çalışma mantığını ve kullanımını öğretmeyi hedefler. Topoğrafya dersinde en çok dikkat edilmesi gereken konu birimler ve sonuçlardır. Açı birimi olarak grad kullanılır ve sınav sorularının sonuçlarının çoğu zaman tam olarak doğru olması beklenir. Sonuçların bir çoğu birbiri ile bağlantılı olduğu için gidiş yolundan puan kazanmayı çok beklememek gerekir. Dolayısıyla topoğrafya dersinin vize ve final sonuçları ya 100’e yakın değerlerde, ya da 10’a yakın değerlerde yığılır. Orta sonuçlar çok nadir görülür.

Topoğrafya dersi içeriği;

Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları, uzunlukların ölçülmesi. Topoğrafya aletleri. Yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri, poligonasyon. Açık ve kapalı poligon, temel ödevler, poligon koordinat hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri, Tesviye eğrilerinin özellikleri, harita çizimi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon.

Topoğrafya dersinin amacı;

1. Arazi ölçmeleri, topoğrafik ölçme ve uygulamalar konusunda beceriler kazandırmak,
2. Harita kullanımı ve haritalar üzerinden kartometrik değerlendirme yapabilme becerisi,
3. Topografik harita üretme becerilerini geliştirmektir.

Topoğrafya dersini başarıyla geçen öğrenciler:

1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama

2. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama

3. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme

4. Mühendislik problemlerini belirleme,modelleme ve çözme

5. Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve ölçme alet ve donanımları kullanabilme yeteneklerine sahip olurlar.

Topoğrafya dersi sonucunda İTÜ’de 1 haftalık staj katılımı gerekmektedir. Stajda sınıf mevcuduna göre ayrılmış gruplara yerleşke içerisinde bir bölge verilir ve bu bölgenin topoğrafik haritasının çizilmesi beklenir. Bu staj final haftasından önceki tatil haftasında uygulanır. Staj sırasında çelik metre, teodolit, nivo gibi harita ölçüm aletlerinin aktif kullanımına dair küçük testler olmaktadır. Diğer üniversitelerde bu kadar detaylı olarak işlenmese de ders içerisinde bu tarz ölçüm aletlerinin kurulumu, tesviyesi ve okuması mutlaka öğrencilere aktarılır. Meslek hayatınızda da bu bilgilerin tamamı olmasa da bir kısmı kullanılacak ve fayda sağlayacaktır.

Topoğrafya dersi Toprak İşleri, Demiryolları ve Karayolları gibi derslere öncülük eder. Bu dersler ve diğer bütün bölüm dersleri için İnşaat Mühendisliği zorunlu dersler başlıklı yazımızı inceleyiniz.

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.