Topoğrafya dersi, amacı ve işlenişi

Harita mühendislerinin uzmanlık alanı olan Topoğrafya dersi, İnşaat Mühendislerine de meslek hayatlarında inşa edecekleri yapıların çevre ile etkileşimini göstermeyi amaçlar ve piyasada kullanılan harita ölçüm aletlerinin çalışma mantığını ve kullanımını öğretmeyi hedefler. Topoğrafya dersinde en çok dikkat edilmesi gereken konu...