İnşaat Jeolojisi dersi – Bölüm

İnşaat mühendisliği için zemin türleri, zemin davranışı, deprem ve yanardağ hareketleri gibi dünyanın doğasında bulunan olaylar önem arz ettiği için İnşaat Jeolojisi dersi konuya el atar ve sizi bu konularda aydınlatacak genel bilgileri içerir. Maden mühendisliği bölümüne yakın bir derstir, dolayısıyla kendinizi dersin bir kısmında maden mühendisliği fakültesinde bulabilir ve laboratuvarları dolaşabilirsiniz. Lisede coğrafya dersinin bir kısmında almış olduğunuz bilgilerin biraz daha derinlerine inip mühendislikte ne gibi alanlarda size fayda sağlayacağını öğrenebilirsiniz. Özellikle depremlerin oluşumu ile ilgili temel bilgileri burada göreceksiniz.

İnsaat Jeolojisi dersi konuları

İnşaat Jeolojisi dersi içeriği:

Yer kabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların tanınması ve jeoloji haritası ve kesitlerinin yorumlanması amaçlanmaktadır. Tünel, baraj, otoyol, temel, derin kazı gibi uygulamaların yer kabuğu ortamlarıyla etkileşimi; yer altı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi gibi özel konular işlenmektedir. İnşaat mühendisliği açısından yer kabuğu ortamlarının davranış ve taşıma kapasitesi konusu özet olarak verilmektedir. Jeolojik ortam koşullarının farklı uygulamalar üzerindeki etkileri anlaşılması ve deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Yer malzemesi fiziksel ve mekanik özellikleri, sınıflandırılması ve uygulamalar açısından öneminin anlaşılması hedeflenmektedir.

İnşaat Jeolojisi dersinin amacı:

Ders kapsamında aşağıdaki konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
1. Jeoloji ile ilgili temel konu ve kavramlar
2. Yerkabuğunun oluşumu, bileşimi, evrimi, yapısı ve yer malzemesi özellikleri
3. Mühendislik uygulamalarına etki eden jeolojik ortam koşullarının sayısallaştırılması, gösterimi ve değerlendirilmesi.

İnşaat Jeolojisi dersini başarı ile bitiren öğrencilerin edineceği bilgiler:

1. Yer malzemesi tür ve özelliklerinin bilinmesi
2. Jeoloji harita ve kesitlerinin hazırlanması ve yorumlanması
3. Kütle hareketi türleri ve oluşumları, şev ve yamaç duraylılığı
4. Baraj yeri ve rezervuar alanının seçimi ve araştırılması
5. Tünel ve temel jeolojisi
6. Doğal yapı malzemeleri

Bu derste okuduğunuz okula göre size ödevler verilir ve ödev konuları hakkında araştırma yapmanız istenebilir. Dersin çok fazla sayısal değeri olmadığı için daha çok araştırmaya yöneliktir. İnşaat Jeolojisi dersi notları, vize soruları ve final soruları, çıkmış sorulara benzer olma ihtimali yüksektir. Bu ders de dahil olmak üzere her ders için çıkmış soruları edinmenizde fayda vardır. Malzemelerin sertlik derecesine göre sıralamaları ilginizi çekecektir ve sınavda çıkma ihtimali yüksek konulardan biridir.

İnşaat Mühendisliği zorunlu ve seçmeli derslerinin bütününü incelemek istiyorsanız İnşaat mühendisliği zorunlu dersler başlıklı yazımızı inceleyiniz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.