İnşaat Jeolojisi dersi – Bölüm

İnşaat mühendisliği için zemin türleri, zemin davranışı, deprem ve yanardağ hareketleri gibi dünyanın doğasında bulunan olaylar önem arz ettiği için İnşaat Jeolojisi dersi konuya el atar ve sizi bu konularda aydınlatacak genel bilgileri içerir. Maden mühendisliği bölümüne yakın bir derstir, dolayısıyla...