Yapım İşlerinde Geçici Kabul İşlemleri

Yapım işlerinde geçici kabul işlemlerinin başlaması; işin en az %95 seviyesinde olduğu ve yapının kullanıma hazır olduğu anlamına gelir. Geçici kabul işlemlerini anlatmadan önce işlerin geçici kabule kadar olan sürecini çok kısa bir şekilde anlatayım.

Geçici Kabul Öncesi

Öncelikle yapılacak olan işin projeleri, yaklaşık maliyeti, teknik şartnamesi ve mahal listesi gibi ihale dokümanları hazır hale getirilir. Daha sonra ihaleye çıkılır. İhaleyi kazanan kişi veya firma (yüklenici) ile idare arasında sözleşme imzalanır. Daha sonra yapı denetimi için kontrol teşkilatı oluşturulur. İşin bitirildiği tarihte yüklenici tarafından geçici kabul dilekçesi verilir. Kontrol teşkilatı iş yerine gidip işin ön incelemesini yaparak geçici kabul teklif belgesini verir ve geçici kabul komisyonu oluşturulur.

Yapım İşlerinde Geçici Kabul İşlemleri

Yapım işlerinde geçici kabul ön incelemesinin yapılması

Yukarıda belirtilen süreç sonunda işin bitirilmesinin akabinde yüklenici dilekçe vererek işi bitirdiğini ve  geçici kabulünün yapılması ister. Dilekçeye istinaden kontrol teşkilatı iş yerine giderek işin proje ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakar. Sonra, geçici kabule engel eksik ve kusurların olup olmadığını kontrol eder. Yüklenicinin sözleşmeye göre işin bitirildiği tarihte dilekçe vermemesi durumunda da kontrol teşkilatı işin bittiği gün iş yerine giderek işin durumunu incelemelidir. Yapım işleri geçici kabul işlemlerinde işin en az %95 ve üzerinde bir seviyede olduğunu ve yapının kullanım açısından herhangi bir engelin olmadığını tespit etmesi durumunda geçici kabul teklif belgesini idareye sunar ve geçici kabul komisyonu oluşturulur. Aksi durumda işin %95 seviyesinden az olması veya geçici kabule engel kusurların ve eksikliklerin bulunması durumunda  bu eksiklikler tutanakla belirlenir ve teklif belgesi düzenlenmez.

İşin %95 seviyesi üzerinde olması geçici kabul yapılabileceği anlamına gelmez. Geçici kabul için öncelikli olarak yapının kullanılabilir olması gereklidir.  Yapının kullanımına engel durumları geçici kabulün yapılamayacağı anlamına gelir. Örneğin giriş kapısının olmaması, engelli rampasının yapılmamış olması vb. durumlar direkt olarak kullanıma etki ettiğinden geçici kabule engel durumlar olarak kabul edilebilir. İşin geçici kabule hazır olması durumunda geçici kabul teklif belgesi verilir ve geçici kabul komisyonu oluşturulur.

Yapım işlerinde geçici kabul komisyonu oluşturulması

Yapım işlerinde geçici kabul teklif belgesi düzenlendikten sonra idare tarafından en az 3 kişi ve tek sayıda olacak şekilde geçici kabul komisyonu oluşturulur. Komisyonun kararları oy çokluğuna göre belirleneceğinden eşitliğin olmaması için komisyonlar tek sayıdan oluşur. Komisyonlar bir komisyon başkanı ve üyelerden oluşur. Yapım işlerinde geçici kabul komisyonlarında tüm üyelerin teknik personel olma zorunluluğu vardır.

Yapım işlerinde geçici kabul yapılması

İdare tarafından oluşturulan geçici kabul komisyonu en fazla komisyonun kurulmasını müteakip 10 gün içerisinde iş yerine giderek Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesine göre işin proje ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. İşte bulunan eksik ve kusurları tespit ederek geçici kabul tutanağı düzenler.  Herhangi bir eksik ve kusurlu imalat yoksa tutanak düzenlenerek idareye sunulur. Eksik ve kusurların bulunması durumunda ise söz konusu eksiklikler tutanağa işlenir ve bu eksikliklerin giderilebilmesi için yükleniciye işin mahiyetine göre gün verilir. Eksiklerin belirtildiği geçici kabul tutanağı kontrol teşkilatına iletilir. Yüklenici eksiklikleri bitirdiğinde dilekçesini sunar ve kontrol teşkilatı söz konusu eksikliklerin bittiğini inceleyerek onaylar  ve işin geçici kabulü yapılmış olur. Yapım İşlerinde Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliğini incelemenizde de büyük fayda vardır.

Yapım işlerinde geçici kabul yapılırken karşılaşılan bir çok farklı durumlar vardır. İlerleyen zamanlarda kabul aşamasında dikkat edilmesi gereken ve sıkıntı çıkan durumları ele alacağız.

Geçici kabul yapılırken karşılaşılan durumlar daha sonraki yazılarımızda detaylarıyla anlatılacaktır. Yukarıda anlatılan geçici kabul herhangi bir işin (sorunsuz ve sözleşmedeki sürede tamamlanmış işler) geçici kabul sürecini anlatmaktadır. Ekstra durumlar işlenmemiştir. Yorum, görüş ve sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.  4734 Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanuna ile birlikte Yapım İşleri Genel Şartnamesini inceleyerek yapım işlerinde geçici kabul işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.