Yapım İşleri Genel Şartnamesi İçeriği

Yapım İşleri Genel Şartnamesi 4734 Kamu İhale Kanununa dayandırılarak hazırlanan bir şartnamedir.  Bu şartnamenin amacı; iş sahibi idarelerin 4735 sayılı  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan işlerin yürütülmesinde  uygulanacak genel esasları tespit etmektir. Bu şartname ihalesi yapılan anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar. Yapım İşleri Genel Şartnamesi ana hatlarıyla 10 Bölümden oluşur.

 1. Genel Hükümler
 2. İşyerleri
 3. Projeler
 4. Yapı Denetim Hizmetleri
 5. İşin Yürütülmesi
 6. Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar
 7. Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel
 8. Hakediş Raporları
 9. Kabul İşlemleri
 10. Sözleşme İlişkileri

Yapım İşleri Genel Şartnamesi İçeriği

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi İçeriği

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ‘nin 10 bölüm olarak belirtilen kısımların içeriğini kısaca açıklayacak olursak:

 1. Genel Hükümler

Bu bölümde Yapım İşleri Genel Şartnamesi amaç, kapsam , tanım (sözleşmelerde yer alan tanımlar), başlıklar ve yorumlar, bildirimler, onaylar, olurlar, belgeler ve tespitlerin  yer aldığı bölümdür.

 1. İşyerleri

Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2. bölümü olan işyerleri bölümünde bir iş yerinin yapı denetim görevlileri tarafından yükleniciye teslimi, yüklenicinin ihtiyaçları için kullanacağı yerlerin belirlenmesi, malzeme ocakları hakkında bilgiler, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasının nasıl yapıldığı,  işin sonunda işyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılmasının nasıl yapıldığına ilişkin esaslar yer almaktadır.

 1. Projeler

Yapım İşleri Genel Şartnamesi  3. Bölüm olan projeler bölümünde anahtar teslimi götürü bedel işlerde uygulama projelerinin yükleniciye teslimi, birim fiyat sözleşmelerde ön ve/veya kesin projeler ile uygulama projelerinin hazırlanması ve yükleniciye teslimi, projelerin uygulanması, projelerin tesliminde gecikme olması durumunda uygulanacak esaslar belirtilmiştir.

 1. Yapı Denetim Hizmetleri

Yapı Denetim Hizmeti bölümünde ; yapı denetim görevlileri tarafından işlerin denetiminin yapılması, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

 1. İşin Yürütülmesi

Yapım İşleri Genel Şartnamesi 5. Bölümü olan işlerin yürütülmesi bölümünde; iş programının hazırlanması, yüklenicinin işin başında bulunması, işin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar, alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları, işin sözleşme bedelinin altında tamamlanması, sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti, sözleşme ve eklerine uymayan işler, hatalı kusurlu ve eksik işler, yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları, yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar, yükleniciye ait giderler, ataşman ve ilgili diğer defterler, işin süresi ve sürenin uzatılması gibi durumlara ilişkin esaslar yer almaktadır.

yigş

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi İçeriği

 1. Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar

Yapım İşleri Genel Şartnamesi 6. bölümünde malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri, mevcut yapıların yıkılması, kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eşyalar, kazılardan ya da devlete ait yıkımlardan çıkan malzemeler hakkındaki esaslar belirtilmektedir.

 1. Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel

Bu bölümde çalışanların hakları ve çalışma şartları, çalışanların sağlık işleri, çalışanların kazaya uğraması, çalışanların yiyeceği ve içeceği, yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları gibi durumlarda uygulanacak hükümler bulunmaktadır.

 1. Hakediş Raporları

Yapım İşleri Genel Şartnamesi 8. Bölümü olan Hakediş Raporları kısmında; geçici hakediş raporları, kesin hakediş raporları ve hesap kesilmesi durumlarına ait hükümler yer almaktadır.

 1. Kabul İşlemleri

Bu bölümde biten işlerin geçici kabul işlemlerine, teminat süresine, teminat süresindeki bakım ve giderlere, kesin kabulün yapılmasına ve  kesin teminatın iadesine ait şartlara ilişkin hükümler yer almaktadır.

 1. Sözleşme İlişkileri

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin son bölümü olan Sözleşme İlişkileri kısmında; sözleşmenin devrine, sözleşmelerin feshi ve tesfiyesi durumlarına, sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması durumuna ilişkin hükümler yer almaktadır. Ayrıca yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu ve mahkumiyeti, yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu ve mahkumiyetine ait durumlarda, anlaşmazlıkların çözümü gibi durumlarda uygulanacak esaslara ait hükümler Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin bu bölümünde belirtilmektedir.

NOT: Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri ayrı ayrı ve detaylı olarak hazırlanarak sitemizde yer alacaktır. Bununla beraber karşılaşılacak durumlar ve sorunlara ait çözümler ve izlenecek yollar yer alacaktır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Cevap

 1. melike dedi ki:

  Yönetmelikler hakkında detaylı bilgi bulamıyordum sayenızde öğrenmiş oldum çok teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.