Dinamik dersi amacı ve içeriği (Dynamics)

İnşaat mühendisliği ile beraber birçok mühendislik dalının da alanına dahil olan dinamik dersi aslında hareket halinde olan her şeyin fizik kuralları açısından kaynağını bize açıklar.

İlk aldığınız fizik derslerini iyi kavradıysanız dinamik dersinde çok fazla zorluk çekmezsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda dinamik konuları sizi diğer mühendislerden ayırıcı bir özelliğe sahip olacaktır.

Hesaplarımızda en az statik hareketler kadar dinamik hareketler de önemlidir. Depremin de bir dinamik hareket olduğunu düşünürsek haksız sayılmayız.

Dinamik dersi içeriği

 • Temel tanımlar ve kavramlar
 • Parçacık kinematiği: Doğrusal hareket; Genel eğrisel hareket; Bağıl ve kısıtlı hareket
 • Parçacık kinetiği: Hareket denklemleri; İş-enerji ilkesi; Lineer itme-momentum ilkesi; Açısal itme-momentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri; Çarpışma; Güç
 • Katı cisimlerin düzlemsel kinematiği: Öteleme; Sabit bir eksen etrafında dönme;
 • Genel düzlemsel hareket (geometrik yaklaşım, bağıl hareket, ani dönme merkezi)
 • Katı cisimlerin düzlemsel kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtme momentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri
 • Katı cisimlerin 3-B kinematiği: Sabit bir eksen etrafında dönme; Genel hareket
 • Katı cisimlerin 3-B kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtmemomentum ilkesi
 • Katı cisimler için titreşimin temelleri

Dinamik dersinin amacı

 1. Dinamiğin temel kavram ve fikirlerini anlamak
 2. Dinamiğin birbiriyle bağlantılı ancak ayrı temel ilkelerini ve bu ilkeler arasındaki farkları kavramak, ilkeleri uygun olan problemlere uygulamayı öğrenmek
 3. Dinamik problemlerin çözümü için farklı yaklaşımları tanımak
 4. Katı mekanik sistemlerin dinamik analizini sistematik olarak yapmak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek
 5. Mekanik titreşimlerin temellerini tanımak ve tek serbestlik dereceli sistemleri çalışmak

Dinamik dersinin öğrenme çıktıları

Dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin öğrenmiş olduğu kabul edilen bilgiler.

 1. Doğru serbest cisim diyagramları çizebilir
 2. Mekanik sistemlerin hareketini tanımlamak için en uygun koordinat eksen takımını seçebilir,
 3. Gerçek ve etkin kuvvetler, dış ve iç kuvvetler arasındaki farkları bilir ve farklı tipteki kuvvetlerin etkime şeklini anlar
 4. Dinamik problemleri matematiksel modellere dönüştürebilir
 5. Parçacık sistemlerinin ve katı cisimlerin dinamik analizini gerçekleştirebilir,
 6. Uygun mekanik ilkeleri dinamik problemlere uygulayabilir
 7. Titreşen basit mekanik sistemleri modelleyebilir ve analiz edebilir

Önerilen Ders kitapları,

 • M.H. Omurtag, Mühendislik Mekaniği: Dinamik (2. Baskı), Birsen Yayınevi, 2013.
 • J.L. Meriam, L.G. Kraige, Engineering Mechanics: Dynamics (7th ed), Mc.Graw-Hill, 2007
 • R.C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Dynamics, (13th ed.), PearsonPrentice Hall, 2013
 • F.P. Beer, E.R. Johnston, E.R. Eisenberg, Vector Mechanics for Engineers: Dynamics (10th ed.), McGraw-Hill, 2012

Hareketin olduğu yerde dinamik vardır. Öğrencilik zamanlarında kimilerine ne kadar sıkıcı gelse de bu ders birçok yönden hayati önem taşımaktadır. Dinamik vize ve final soruları ile çözümlü uygulama soruları her zaman çıkacak sorulara ışık tutar.

Sitemizde de bu derse yönelik önemi gösteren Dinamik Etkilere Karşı Yapısal Tasarımın Önemi ve Rezonans durumunun yapılara dinamik etkisi başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Son olarak inşaat mühendisliği bölümünde verilen bütün dersleri görebileceğiniz İnşaat mühendisliği zorunlu dersler sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.