Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği 2016

Yıllardır beklediğimiz ve çalışmaları 2006 yılından itibaren süregelen Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği 4 Şubat 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi katkılarıyla hazırlanan yönetmelik 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren yürürlükte olacak ve yeni çelik yapıların analizleri bu yönetmelik referans alınarak yapılacak.

Yeni Çelik Yapılar yönetmeliği

TS648’in yerini 2016 Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği alıyor

Yapısal çelik sektöründe mevcut olarak kullanılan TS648 1980 ve TDY 2007 yönetmeliklerinin yetersiz kaldığı ciddi boyutlarda hissediliyordu. Bu bağlamda yeni çelik yapılar yönetmeliği çalışmalarında 2006 yılında başlandı ve 10 yıl süren çalışmalar sonucunda 2016 yılında sektör yeni yönetmeliğine kavuştu. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile ilgili yürürlük tarihine kadar ilgili eğitim seminerleri verilecektir.

Yeni çelik yapılar yönetmeliği pdf dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.

Yeni yönetmelik hakkında resmi gazatede yayımlanan metin şu şekilde:

4 Şubat 2016 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29614

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapısal çelik ve çelik-betonarme kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin, kullanım amaçlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bina türü çelik yapı sistemleri ile düşey ve yatay yük taşıyıcı elemanlar içeren diğer çelik yapı sistemlerini kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, cidar kalınlıkları 2.5 mm’den az olmayan çelik boru ve kutu profiller ile eleman kalınlıkları 4 mm’den az olmayan diğer çelik profillerden oluşan yapı sistemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulanacak esaslar
MADDE 4 – (1) Çelik yapıların tasarım, hesap ve yapımı hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Güncelliğini yitirmiş olan eski yönetmeliklerimiz ile alakalı hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hem de üniversitelerimiz harekete geçmiş durumda. Gelişen yapı sektörüne ayak uydurabilmemiz açısından çok önemli olan yeni yönetmeliklerimiz hakkında çalışmalar hızla devam etmektedir. Daha önce yeni deprem yönetmeliğimizin de hazırlandığını Yeni Deprem Yönetmeliği, Türkiye başlıklı yazımızda duyurmuştuk.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Cevap

  1. çelik dedi ki:

    yeni yönetmelik demek doğru değil. yönetmelikle standart farklı şeyler. ilk çelik yönetmeliği demek daha doğru.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.