Kaynakçı sertifikası üzerindeki bilgiler

Günümüzde yapısal çelik kullanımının artmasıyla bir çok şantiyede ve imalat fabrikalarında kaynak işçiliği yapılmaktadır. Ülkemizde henüz tam olarak yerleşmemiş ancak gelişmekte olan yönetmelikler ve denetimlerle de yapısal çeliklerde yapılan kaynakların kaynakçı sertifikası bulunan işçiler tarafından yapılması durumu ön plana çıkmıştır. Piyasada çalışan kaynakçıların maalesef yarısından fazlasının sertifikası yoktur veya süresi dolmuştur. Aynı zamanda sertifikalı bir kaynakçı her türden kaynağı yapamaz. Kaynakçı sertifikası, kaynak tipi, sarf malzemesi, kaynak yapılan malzeme, kaynak konumu ve bunun gibi bir kaç değişkene bağlı olarak verilir. Kademe kademe sertifika bilgilerini inceleyelim.

Örnek kaynakçı sertifikası ve üzerindeki sembollerin anlamları

Kaynakçı sertifikası örneği

Kaynak İşlemi, İşlemleri: (İşlemlerin Türkçe çevirileri tam karşılığını vermeyebilir.)

111 manual metal arc welding; Manüel metal ark kaynağı olarak çevrilebilir. Ülkemizde ve dünyada en yaygın olarak kullanılan kaynak türüdür. Elektrik kaynak makinesi ve elektrod ile yapılan kaynak işlemidir.

114 self-shielded tubular-cored arc welding; Kendinden korumalı dairesel kaplı ark kaynağı. Gazaltı kaynağının gazsız hali de denebilir.

121 submerged arc welding with one wire electrode (SAW process); Tel elektrod ile yapılan makine kaynağı.

13 gas-shielded metal arc welding; Bilinen gaz altı kaynağıdır. Argon gazı kullanılarak kaynak yapılan bölgenin havadan korunmasıyla yapılır. Elektrik kaynağına göre daha seridir.

141 tungsten inert gas arc welding (TIG welding); Tungsten adında bir metal çubuk kullanılarak yine Tungsten elektrodu ile gaz altı olarak uygulanması işlemi.

15 plasma arc welding; Plazma kesiminin tersi olarak düşünebileceğimiz aynı tür bir makinenin plazma arkı ile kaynak yapması işlemi.

311 oxy-acetylene welding; oksi asetilen kaynağı. Gazaltı kaynağına benzer. Yanıcı gaz olarak oksi asetilen kullanılır.

Mamül tipi (Plaka veya Boru) ve kaynak tipleri sembolleri:

a; nominal throat thickness – Kaynak kalınlığı
BW; butt weld – Küt kaynak
D; outside diameter of pipe – Boru dış çapı
FW; fillet weld – Köşe kaynak
P; plate – Plaka
s; thickness of weld deposit for butt welds only (plate thickness or pipe wall thickness for single process) – Küt kaynaklar için kaynak ağzı kalınlığı
t; plate or pipe wall thickness – Plaka veya boru et kalınlığı
T; pipe – Boru
z; leg length of fillet weld – Köşe kaynağı uzunluğu

Malzeme Grupları:

1; Yapısal çeliklerde genel olarak kullanılan kaynakçı sertifikası içerisinde bulunan bu grup yaklaşık olarak St70 kalitesinin altındaki çeliklerdir. 1.1 grubu St44 ve altındaki kalite, 1.2 grubu St44 ile St52 arasındaki kalite, 1.3 St52’den St70’e kadar kalitede, 1.4 ise atmosferik korozyona karşı dayanımı arttırılmış kalitedeki çeliklerdir. Standart yapısal çeliklerde genellikler 1.2 grubu kullanılır.

2; En az St52 kalitede olan sıcak şekil verilmiş hadde çelikleridir. 2.1 ve 2.2 grupları kalitesine göre ayrılır.

3; Su verme ve sertleştirme işlemi ile imal edilen çeliklerdir. Dayanımları diğer gruplara göre çok yüksektir. Akma sınırlarına göre 3.1, 3.2 ve 3.3 olarak alt gruplara ayrılır.

Kaynak sarf malzemesi:

nm; no filler metal – Doldurucu metal bulunmayan
A; acid covering – Asidik kaplamalı
B; basic covering or core – Bazik elektrod
C; cellulosic covering – Selülozik elektrod
M; electrode core – metal powder – Metal tozlu elektrod özü
P; electrode core – rutile, fast freezing slag – Çabuk soğuyan cüruflu rutil elektrod
R; rutile covering or core – Rutil elektrod
RA; rutile-acid covering – Asidik kaplamalı rutil elektrod
RB; rutile-basic covering – Bazik kaplamalı rutil elektrod
RC; rutile-cellulosic covering – Selülozik kaplamalı rutil elektrod
RR; rutile- thick covering – Yoğun kaplı rutil elektrod
S; solid wire/rod – Katı tel veya demir çubuk. Örnek: gazaltı kaynak teli.
V; electrode core – rutile or basic / fluoride – Asidik veya bazik florür iyon elektrodu
W; electrode core – basic / fluoride, slow freezing slag – Yavaş soğuyan cüfurlu bazik florür iyon elektrodu
Y; electrode core – basic / fluoride, fast freezing slag – Hızlı soğuyan cüfurlu bazik florür iyon elektrodu
Z; electrode core – other types – Diğer elektrod özü türleri

Koruyucu gaz:

Kaynakçı sertifikası koruyucu gaz kısmında genellikle gazaltı kaynağında kullanılan argon gazı örnek olarak verilebilir. M21 olarak olarak kodlanmıştır.

Kaynak konumu, kaynak pozisyonları: (Aşağıdaki görselde kodlarına göre gösterilmiştir.)

kaynak pozisyonları

Kaynak detayları:

sb nb; Tek taraflı altlıksız kaynak
mb nb; Tek taraflı altlıklı kaynak
bs; Çift taraflı kaynak
sl; Tek kat kaynak, tek paso
ml; Çok katlı kaynak, çok paso

Diğer kaynakçı sertifikası bilgileri ise altlık gazı gibi yardımcı malzemeler, boru çapı ve malzeme kalınlığı şeklindedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.