Sürekli temel nedir, Mütemadi temel nasıl tasarlanır?

Zemin emniyet gerilmelerinin tekil temel için yeterli olmadığı durumlarda, üst yapıdan gelen yüklerin zemine aktarılabilmesi için, temel sistemi sürekli temel olarak seçilir. Peki sürekli temel nedir ve nasıl tasarlanır?

Sürekli temel (Mütemadi Temel) genel tanımı ve kullanım türleri

Yüklerin ve bina taşıyıcı sisteminin durumuna göre, ayrıca zemin emniyet gerilmelerinin daha düşük olduğu durumlarda, sürekli temeller her iki yönde de uygulanır. Kolonlar, temel sisteminin birer mesneti gibi olarak düşünülebilir. Ancak bu tip sistemler bir sürekli kiriş gibi kabul edilmemelidir. Zemin esnekliğine, kiriş ataletine ve üst yapının rijitliğine göre bu mesnetler düşey deplasman yapabilecek durumdadır. Bu da sürekli temelin yani sürekli kiriş gibi düşünülen temelin momentlerinin değişik bir şekilde ortaya çıkmasına neden olur.

Şekil 6.3’de tek ve çift doğrultulu sürekli temel kesitleri gösterilmiştir.
sürekli temel nedir
Şekil 6.3 Sürekli temel kesiti (1inşaat Proje Mühendisleri, 2009)

Taşıma gücü formülü için tekil temelde kullandığımız suya doygun killerde ani yükleme halinde toplam gerilmelere göre oluşan ve net taşıma gücü için qd=5.7K1c haline gelen formül geçerlidir.

Sürekli temel için K1 katsayısı Tablo 6.1’den L=∞ için 1 değerini alır.

Böylelikle taşıma gücü formülü qd=5.7c halini alır.

Zemin mekaniği açısından sürekli temeller yukarıdaki gibi açıklanmıştır.

Deprem ve betonarme yönetmelikleri açısından sürekli temel nedir, hangi şartlarda tasarlanır ve uygulanır?

TS500’e göre sürekli temeller: “Sürekli temeller, birden fazla kolon, perde, kagir duvar gibi düşey taşıyıcı elemanın yüklerini bir bütün olarak ve yeterli bir rijitlik içinde zemine aktarabilen temellerdir.

Bir doğrultuda sıralanmış düşey taşıyıcı elemanlar altında düzenlenen sürekli temeller şerit temeldir. Birden fazla doğrultuda yerleştirilmiş düşey taşıyıcı elemanlar altında düzenlenmiş sürekli temeller ise alan temeli olarak adlandırılır. Şerit temeller ve alan temelleri, kirişli veya kirişsiz plaklar biçiminde düzenlenebilir. Tasarım ilkeleri ile ilgili yönetmeliği inceleyiniz.

Sürekli temeller piyasada aynı zamanda mütemadi temel veya şerit temel olarak da adlandırılabilir. Şerit temel, mütemadi temel veya sürekli temel ne demek? Soruları, sürekli temel nedir sorusu akla gelerek aynı zamanda cevabınız olacaktır.

Türk deprem yönetmeliğinde ise sürekli temellerinden yine bağ kirişleri kısmında bahsediliyor ve sürekli temellerin kolon veya perde hizalarında birbirlerine bağ kirişleriyle bağlanmasını istiyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

2 Cevaplar

  1. mertce dedi ki:

    mütemadi temel kullanımı acaba hangi alanlarda kullanılırsa daha ekonomik çözüm elde edebiliriz. konutlarda bu temel çeşidini kullanabiliyor muyuz?

    • makbul dedi ki:

      Uygun hesaplar yapıldığı sürece mütemadi temel, radye temele göre daha ekonomik çıkacaktır. Konutlarda da kullanımı mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.