Yapım İşleri Sözleşmeleri Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yapım işleri sözleşmeleri ihale ve ihale sonrası aşamalarında oldukça önemlidir. Bu nedenle tüm maddeler dikkatlice okunmalıdır. Bu makalede özellikle dikkat edilmesi gereken hususları sizler için belirtilmiştir. Yapım işleri hakkında 2020 yılından itibaren dikkat edilmesi gereken önemli hususlar.

 İdare- Yüklenici Bilgileri

Sözleşmenin ilk maddelerinde belirtilen idare ve yüklenici bilgileri kontrol edilmelidir. Adres ve iletişim bilgilerine bakılmalıdır.

İşin Adı ve Yapılacağı Yer

Herhangi bir karışıklığa sebep olmaması açısından sözleşmenin adına ve işin yapılacağı yere dikkat edilmelidir. İşin niteliği, türü ve belirtilmişse miktarına bakılmalıdır.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli

Sözleşmenin türü önemli unsurlardan biridir. İşin anahtar teslimi götürü bedelle mi, birim fiyatlı mı olduğuna bakılmalıdır. Çünkü bu husus işin tüm gidişatının belirlemektedir. Bunun yanında işin sözleşme fiyatına dikkat edilmelidir. İş programının hazırlanmasında, hakedişlerin ödenmesinde sözleşme bedeli önemlidir.

Yapım işleri sözleşmesi hakkında gerekli bütün bilgiler.

Sözleşme Ekleri ve Öncelikle Bakılması Gereken Dokümanlar

Yapım işleri sözleşmeleri ekleri ihale dokümanları ve diğer belgeler bütünüdür. İşin yapım aşamasında hangi belgenin öncelikli olarak değerlendirileceği bu maddede belirtilir. Projelerde, mahal listelerinde veya teknik şartnamelerde karşılaşılabilecek  uyumsuzluklarda öncelikli olarak hangi dokümana bakılması  ve hangi imalatın yapılması gerektiği buradan anlaşılır. Örneğin; sözleşmede belgelerin öncelik sıralaması:

  1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi
  2. İdari Sözleşme
  3. Sözleşme Tasarısı
  4. Uygulama Projesi
  5. Mahal Listesi
  6. Özel Teknik Şartnameler
  7. Genel Teknik Şartnameler
  8. Açıklamalar (Varsa)

şeklinde belirtilmektedir. Bu durumda uygulama projesi ve mahal listesi arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda öncelikli olarak uygulama projesine bakılmalıdır.

İşe Başlama ve Bitirme Tarihleri

Yapım işleri sözleşmelerinde sözleşme tarihinden itibaren kaç gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlama tarihleri genellikle belirtilir. Ayrıca işin süresinin kaç gün olduğu sözleşmede yer alır. Haftasonları, resmi tatil günleri bu süreye dahildir. Aksi belirtilmedikçe kesinlikle belirtilen süreye ek olarak süre verilmez. Çünkü işin süresi belirlenirken bu durum dikkate alınır.

İşin yer teslim tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilir. Örneğin 01.01.2020 tarihinde iş yeri teslimi yapılan ve süresi 90 gün olan bir işin iş bitirme tarihi de : “01.01.2020 + 90 gün – 1 gün” olarak hesaplanarak bitim tarihi bulunur.

Havanın Fen Noktasında Çalışmaya Uygun Olmadığı Dönemler

Havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı dönemler; kış şartlarında özellikle harçlı imalatlarda sorun yaşanacağından idarenin izni dışında çalışılmadığı dönemdir. Bu dönem her ilin hava koşullarına göre farklı tarihlerdedir. Hatta çoğu ilde ilçelerin tarihleri de farklı farklıdır. Adana gibi sıcak iklime sahip illerde bazı ilçeler yıl boyunca çalışmaya uygun bir iklime sahip olduğundan çalışmaya uygun olmayan dönem bulunmamaktadır. Havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmadığı dönemler işin süresi kapsamında değerlendirilmektedir. Kesinlikle bu süre işin süresine eklenmez.

İş programı, All Risk Sigortası, Alt Yüklenici

Sözleşme maddesine göre iş programının genellikle 15 gün içinde düzenlenmesi ve onaya sunulması istenmektedir. Ayrıca iş yerinde oluşabilecek doğal afet ve diğer olumsuzluklara karşı All Risk Sigortası yaptırma zorunluluğu vardır. All Risk sigortasında işin süresi kadar sigorta süresi ve işin bitiminden sonra kesin kabule kadar bakım süresi gereklidir. Ayrıca alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmayacağı da sözleşmede yer almaktadır.

Fiyat Farkı

Fiyat farkı işin hakediş aşamalarındaki en önemli unsurlardan biridir. Özellikle sözleşmede fiyat farkı verilip verilmediğine dikkat edilmelidir. Fiyat farkının olması ödeme durumunu da değiştirir.

Teknik Personel Bulundurma Zorunluğu

Küçük işlerde veya onarım işlerinde idare iş yerinde teknik personel bulundurma zorunluluğu koymayabilir. Ancak çoğu işte teknik personel bulundurma zorunluluğu ve şartları açıkça belirtilir. Teknik personel bulundurulmaması halinde günlük uygulanacak ceza da sözleşmede belirtilir.

Diğer Hususlar

Yapım İşleri Sözleşmeleri tasarıların dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise;

Sözleşmede hangi durumlarda değişiklik yapılacağı,

Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi durumları,

Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar nelerdir,

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve tasfiye durumları. Yapım İşleri Sözleşmeleri Dikkat Edilmesi Gereken Hususların en önemlileri yukarıda maddeler halinde yazılmıştır. Sorularınızı yorumda paylaşırsanız size yardımcı olabiliriz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.