Malzeme Bilimi dersi

Malzeme Bilimi dersi

İnşaat mühendisleri için Malzeme Bilimi dersi genel malzeme tanımlamalarından sonra daha çok inşaat sektörüne yönelik beton, demir gibi malzemelere  örneklendirmeler yapılır. İleride şantiye veya büro fark etmez bütün mühendisler için kullandıkları ve kullanacakları malzemelerin farklı şartlar altında davranışlarını ve tepkilerini anlamaları açısından faydalıdır. Malzeme bilimi dersi vize soruları ve final soruları genel olarak sözel ağırlıklıdır.

Malzeme Bilimi dersi içeriği;

Malzemeler bilmine giriş ve malzemelerin atomik yapıların sınıflandırılması. Kristal yapıları ve kusurlar. Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri. Katı-hal difüzyonu. Faz diyagramları ve katılaşım. Demirli ve demirsiz alaşımlar ve ısı muamelesi. Malzemelerin elektron bağ yapıları ile ilişkili elektrik, optik, ısıl ve magnetik özellikler. Metalik korozyon ve korozyonun önlenmesi. Başlıca jeomalzemeler, özellikleri ve uygulama alanları. Jeomalzemelerde kaliteyi etkileyen doğal olaylar.

Malzeme Bilimi dersinin amacı;

1. Malzeme Bilmi için esas teşkil kimyasal ve fiziksel temel bilgilerin öğretilmesi
2. Malzeme Bilminin mühendislik uygulamaları için ne denli önemli olduğu bilincini vermek
3. Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim işlemlerini öğretmek ve öğrenciye bunlar arasındaki sıkı
ilişkiyi öğretmek
4. Öğrenciye malzeme seçimi ve malzeme bilmi bilgisini kullanarak malzeme tasarım bilgisini vermek
5. Jeomalzemelerin, özelliklerinin ve uygulama alanalarının öğretilmesi

Bu dersi başarı ile geçen bir öğrencinin:

1. Kimyasal bileşim, atomik bağlanma ve malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri
2. Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları ve Bravais kafeslerini ve Miller
indislerini
3. Kristal kusur yapılarının malzeme özellikleri üzerine etkilerini ve mekanik özelliklerin belirlenmesi
için kullanılan test tekniklerini
4. Difüzyon kavramını, yasalarını ve malzeme özellikleri üzerine etkilerini
5. Faz kavramının önemini, faz diyagramlarını ve bunların kullanımını
6. Demirli ve demirsiz alaşım sistemlerini ve polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini
7. Malzemeleri sağlamlaştırma mekanizmalarını, faz dönüşümlerini ve ısı muamelesini
8. Malzemelerin elektronik ve elektriksel, ısıl ve magnetic özelliklerini ve bunların malzeme yapısı ile
ilişkilendirilmesini
9. Korozyonun önemini ve önlenmesini öğrenmiş olduğu beklenir

Ders Kitabı : Material Science by S. L. Kakani & A. Kakani; New Age International PVT Ltd Publishers (December 1, 2010); ISBN-10: 8122430856; 904 pages

Ders konuları;

1. Malzeme Bilmine Genel Giriş: Kavramlar ve Tarihsel Gelişim; Malzemelerin Sınıflaması ve Malzeme Seçiminde Temel Kriterler
2. Atomik Yapılar ve Elektronik Konfigürasyon; Kristal Geometrisi, Yapı ve Kusurlar; Katılarda Bağlar
3. Katılarda Difüzyon; Malzemelerin Mekanik Özellikleri ve Mekanik Testler; Malzemelerin Isıl ve Optik Özellikleri; Malzemelerin Elektrik ve Magnetik Özellikleri
4. Malzemelerin Deformasyonu; Oksidasyon ve Korozyon
5. Seramikler
6. Kompozitler; Nano-yapılı Malzemeler
7. Vize Sınavı
8. Alaşım Sistemleri; Diğer Alaşım Elementlerinin Etkileri; Faz Diyagramları ve Faz Dönüşümleri; Isı Muamelesi
9. Yarı İletkenler; Süper İletkenler; Organik Malzemeler
10. Jeomalzemeler: Sınıflama ve Malzeme Özellikleri Hidrolik Bağlayıcılar: Kireç, Alçı ve Çimento
11. Agregalar ve Kırma Taşlar; Yapı ve Süsleme Taşları: Sınıflama; Malzeme Özellikleri ve Özelliklerinin Bozulması
12. Süstaşları: Sınıflama; Bileşim ve Kristal Yapıları; Özellikleri; Kullanım Alanları
13. Jeotekstil ve Jeomembranlar
14. Malzeme Karakterizasyon Teknikleri

Malzeme Bilimi dersi inşaat mühendisliği okuyan öğrencileri yavaş yavaş mesleğe ısıtacaktır. Yıllarca gördüğünüz fizik, kimya gibi derslerin artık gerçek hayatta nerelerde karşınıza çıkabileceğinin farkına vardığınız derslerden olacaktır. İnşaat Mühendisliği zorunlu ve seçmeli derslerinin bütününü incelemek istiyorsanız İnşaat mühendisliği zorunlu dersler başlıklı yazımızı inceleyiniz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.