Kuşatılmış kolon ve kuşatılmamış kolon durumu

TDY 2007’ye göre süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerden oluşan çerçeve sistemlerde kolon ve kirişlerin birleşim durumları kuşatılmış kolon ve kuşatılmamış kolon olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kuşatılmamış kolon durumundan oluşan kesme güvensizliği bir çok statik projeci arkadaşın muzdarip olduğu sorunlardan biridir. Kuşatılmamış kolon birleşiminden dolayı aşılmaması gereken emniyetli kesme kuvveti sınır değeri küçülür. Yönetmeliğe göre kuşatılmış kolon ve kuşatılmamış kolon ayrımı aşağıdaki gibi yapılmıştır.

kuşatılmış kolon ve kuşatılmamış kolon durumu

(a) Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim olarak tanımlanacaktır.
(b) Yukarıdaki koşulları sağlamayan tüm birleşimler, kuşatılmamış birleşim olarak tanımlanacaktır.

Kuşatılmış kolon ve kuşatılmamış kolon arasındaki farklar, tasarım kuralları ve problem çözümleri

Kullanmış olduğunuz paket programların vermiş olduğu kuşatılmış kolon hatasını nasıl giderebiliriz? Bu sorunun en basit çözümü kolon kesitlerini büyütmek ya da beton malzeme sınıfını yükseltmektir. Çünkü yönetmelikce verilen denklemlere göre,

Ve = 1.25 fyk (As1 + As2 ) −Vkol
(a) Kuşatılmış birleşimlerde: Ve ≤ 0.60 bj h fcd
(b) Kuşatılmamış birleşimlerde: Ve ≤ 0.45 bj h fcd

emniyet şartı kolon kesitlerine ve beton dayanımına bağlıdır. Ancak bazı ince noktalar vardır ki sadece kiriş boyutunu büyüterek veya kolon boyutunu küçülterek de bu problemden kurtulma şansımız bulunmakta. Bu detay noktasını sadece dört tarafından kirişlerle çevrili bir kolonda uygulayabiliriz. Kolon boyutunu küçülterek nasıl kuşatılmış kolon hatasından kurtulabiliriz diyorsanız işin ince noktası yukarıda verdiğimi (a) maddesinde yer almakta. Örnek ile açıklayacak olursak:

40cm x 50 cm kesitlerindeki kolona 4 tarafından 30 cm genişliğinde kirişler bağlandığını düşünelim. Kiriş genişliğini daha fazla arttırmak istemiyoruz ama programımız kolon için kuşatılmış kolon hatası vermekte. Deprem yönetmeliğine göre şuanda kolon kiriş birleşimi kuşatılmamış kolon sınıfında yer almakta ve güvenlik sınırı 0.45 katsayısı ile çarpılmakta. Eğer biz 50 cm olan kolon kesitini 40 cm olarak ayarlarsak kolonu yönetmelikteki kuşatılmış kolon sınıfına sokarız ki bu da güvenlik sınırını 0.60 katsayısı ile çarpmak demektir. Dolayısıyla kolon kesme kuvveti için daha yüksek değerlere çıkabileceğimi anlamına gelir. Bu durum her zaman aynı sonucu vermez çünkü projeler birbirine göre çok farklılıklar gösterir. Bu yöntem kuşatılmış kolon tanımı aklınızda bulunmasını ve sorunun çözümüne daha geniş açılardan bakmanızı sağlayacaktır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.