Çelik yapılar sorular ve çözümleri

Çelik yapılar dünyanın gelişmiş ülkelerinde öncelikli yapısal malzeme olarak kullanılırken günümüz Türkiye’sinde yeni yeni gelişme göstermekte ve ağırlıklı olarak endüstriyel yapılarda kullanılmakta olup yavaş yavaş çelik yapılar sorular ve çözümleri konularını ön plana çıkarmıştır. Çelik bir yapının güvensizliği veya göçmesi, hesaplamalarının yönetmeliğe uygunsuz yapılmasından, birleşimlerden, temelde veya montaj aşamasında oluşan problemlerden, montaj ekibinin malzeme ile yaptığı yanıltıcı hamlelerden veya sehim, yorulma, büyük yer değiştirmeler, stabilite, burkulma, yerel burkulma, yanal burkulma problemlerinden oluşabilir. Çelik yapıların montajına en az betonarme yapıların donatı yerleştirme aşamaları kadar dikkat edilmelidir çünkü imalat genellikle fabrikada yapıldığından sahadaki hataların çözümü uzun süreç gerektirebilir. Bu nedenle, hesap hipotezleri yapıda gerçekleştirilen birleşimlere, ya da birleşimler hesaptaki varsayımlara, yönetmelik kurallarına ve şartnamelere uymalıdır.

Çelik yapılarda yapının bütününün ve elemanların stabilitesi sağlanmış olmalıdır. Çelik yapıların montajı bölüm bölüm yapılabildiğinden montaj aşamasında stabilite problemi oluşmamalıdır. İkinci dereceden yapı malzemelerinde ve aksanlarında her hangi bir aksaklık olmaması için gereken her önlem alınmalıdır. Gerektiğinde yapılar arasındaki derzler ya da belirli bir serbestlik sağlayan birleşimler düzenlenmeli; elastik şekil değiştirmelere uygun malzeme, birleşim ve elemanlar kullanılmalıdır.

çelik yapılar sorular ve çözümleri

Çelik yapılar sorular ve çözümleri ile ilgili sitemizde belirli zaman aralıklarında uygulamaya yönelik problem çözümlerine yer vermeyi düşünüyoruz.

Çelik yapılar için ilgili yönetmelik TS648 ÇELİK YAPILARIN HESAP VE YAPIM KURALLARI Aralık 1980 yayınıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.