Mevzuatta Dış Cephe İş İskeleleri – Ahşap Çelik İskeleler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iş iskelelerine dair 19 Eylül 2014 Cuma günü 29124 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliği 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mevzuatta dış cephe iş iskeleleri amaç ve kapsamı, dayanak ve genel esasları yer almaktadır. Ayrıca tebliğ ekinde ahşap ve çelik dış cephe iş iskelelerinin teknik özellikleri yer almaktadır.

Mevzuatta dış cephe iş iskeleleri için yapılan değişikliklerdeki amaç; çalışanların yüksekten düşme riskini ortadan kaldırmaktır. Sıva, boya, mantolama, kaplama, restorasyon türündeki imalatların zaruri olmasından mütevellit dış cephelere iskele kurma zorunluğu doğar. Bu imalatlar sırasında düşerek yaralanma, ölümlü vakalar bulunmaktadır. Mevzuatta dış cephe iş iskeleri ile ilgili teknik bilgiler ile bu risklerin ortadan kalkması amaçlanmıştır. Dayanak olarak mevzuatta dış cephe iş iskeleleri için İmar Kanunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği maddeleri yer almaktadır.

Mevzuatta Dış Cephe İş İskeleleri – Ahşap Çelik İskeleler

Mevzuatta Dış Cephe iş iskeleleri için genel, uygulama esasları

Mevzuatta dış cephe iş iskelelerinin yapımında iskelenin statik hesapları ve detay çizimleri proje müellifince yapılır ve ruhsat eki statik proje dahilinde kabul edilir. İskeleler TS EN 12811-1 ve TS EN 12810-2 standartlarına göre tasarlanmalıdır, bu standartların esaslarını sağlamalıdır, kazara hareket etmeyecek ve göçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Projede belirtilen detaylar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği standartlarının asgari koşullarını sağlamalıdır.

Ahşap ve Çelik Dış Cephe İş İskelelerinin Uygulama Esasları

  • İskelelerin taşıyabilecekleri azami yükler levhalarla belirtilmelidir. Çalışanlar bu yükleri dikkate alarak iskelenin kapasitesinden daha fazla yük yüklememelidir.
  • Gece çalışmasının gerekli olduğu hallerde, aydınlatmanın sağlanamadığı iç mekanlarda çalışmalarda kazaları asgariye indirmek için aydınlatma yapılmalıdır. Bu aydınlatma araçları kablolu, elektrik taşıyan aksamlarda oluşuyorsa iskeleden uzakta güvenli bir şekilde olmasına, çalışanlara engel ve risk teşkil etmeyecek şekilde olmalıdır.
  • Kar, yağmur, kir, pas, buz gibi iskelenin mevcut durumunu etkileyecek etmenlerden kaynaklanacak zararlar için düzenli bakım yapılmalıdır. İskelenin kurulumuna azami özen gösterilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • İskele hesapları yapılırken yüklemeler ve rüzgar yükü etkileri dik ve paralel olarak ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
  • İskelelerin hareketlerini engellemek için binaya ankraj bağlantıları yapılmalıdır.
  • İskelelerin bütünlüğünü korumak amacıyla sökümleri en üst kısımdan düzenli olarak yapılmalıdır.
  • İskele elemanlarının zarar görmüş hasarlı olan parçaları kullanılmamalı ve iskele kurulurken buna dikkat edilmelidir.
  • Kullanılan iskele malzemeleri elektrik akımlarına karşı uygun şekilde topraklanmalıdır.
  • Çalışma alanları arasındaki baş mesafeleri dikkate alınarak iskeleler kurulmalıdır.

Dış Cephe İş İskeleleri Bileşenleri;

Ahşap ve Çelik Dış Cephe İş İskeleleri Bileşenleri ve bilinmesi gereken teknik özellikler; iskele yüksekliği, iskele çıkma merkezleri ve uzunlukları, iskele kat yükseklikleri, korkuluk yüksekliği, ankraj, düşey düzlemde takviye, düğüm noktası, ana ve ara korkuluklar, merdivenler, enine ara bağlantılar, birleştirme elemanları, boyuna ara bağlantılar, taban plakaları, kafes kirişler, bağ elemanları, düşey çerçeve, düşeyliği ayarlanabilen taban plakaları ve zemin sabitleme tabanlarıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.