Jet Grout zemin iyileştirme yöntemi

Jet grout yöntemi ile yüksek hızla zemine enjekte edilen karışım zeminin doğal yapısını bozmakta ve zemin ile enjekte edilen malzemenin karışımıyla yeni bir malzeme oluşturulmaktadır. Böylece, zeminin taşıma gücü ve elastisite modülü artarken permeabilitesi azalmaktadır. Homojen ve sürekli yapıdaki bu yeni malzemenin karakteristik özellikleri önceden belirlenebilmektedir. Jet grout yöntemi, zemine malzeme karıştırılarak yapılan derin ve kalıcı bir zemin iyileştirme yöntemidir. Jet grout yönteminde genel olarak kullanılan ekipmanlar Şekil 6.13’de görülmektedir.

jet grout zemin iyileştirme yöntemi

Jet Grout Yönteminin Uygulama Alanları

1. Temel takviyesi,
2. Kazı yüzeylerinin desteklenmesi,
3. Zemin iyileştirmesi,
4. Tünel inşaatlarında tünel aynasının ve tünel tavanının desteklenmesi
5. Şev ve heyelan stabilizasyonu
6. Geçirimsizlik perdeleri
7. Atık sahalarında geçirimsizliğin sağlanması

6.5.1 Jet Grout Sistemleri

Pratik olarak kullanılan 3 çeşit jet grout sistemi bulunmaktadır. Bunlar Jet 1–Single Fluid System, Jet 2–Double Fluid System, Jet 3–Triple Fluid System olarak isimlendirilmektedir. Her bir sistem için gerekli ekipmanlar ve nitelikler aşağıda kısaca bir sonraki bölümlerde kısaca açıklanmıştır.

Jet 1 – Single Fluid System

Jet 1 sistem en basit ve mühendisler tarafından en çok tercih edilen sistemdir. Bu sistem 1970 yılında İtalya’da keşfedilmiş ve günümüze kadar geliştirilmiştir ve bize diğer sistemlere oranla en homojen zemini sağlar (ÖZALP H.K., 2003).

Jet 2 – Double Fluid

Temiz çimento ve hava, Jet 2 sistemindeki iki akıcı maddedir. Bu sistemde temiz çimento zemin içerisine basınçlı hava yardımı ile enjekte edilir. Bu yöntem sayesinde Jet 1 sistemine göre her enjeksiyon sırasında daha çok hacim kaldırma imkanı sağlar. Ancak hava çimentonun sürtünmesini azaltarak jet grout kolonunun gücünün bir miktar azalmasına sebep olur (ÖZALP H.K., 2003).

Jet 3 – Trible Fluid

Temiz çimento, hava ve su, Jet 3 sistemindeki 3 akıcı maddedir. Bu sistemde diğer iki sistemden farklı olarak basınçlı hava konisi yardımı ile zemine basınçlı su enjekte edilir. Bu işlem ile kolon çapı içerisinden zeminin atılmasını sağlayan bir hava köprüsü sağlanır ve böylece jet grout kolonunun taşıma gücünü azaltabilecek boşluklar oluşması önlenir. Taşıma gücü düşük olan zeminin jet grout zemin iyileştirmesi sırasında oluşturulacak kolonların içine girmesi istenmemektedir (ÖZALP H.K., 2003).
Şekil 6.14’de jet grout yönteminde kullanılan ekipmanlardan biri olan delgi makinesinin zemin içerisindeki faaliyetleri görülmektedir.

Jet Grout Kolonlarının Taşıma Gücü Kapasitesi

Zeminde düşey olarak oluşturulan jet grout kolonlarının taşıma gücü kapasitesi kazık elemanlarına benzer bir şekilde hesaplanır. Dolayısıyla, jet grout kolonlarının boyutlandırılması ve yerleşim planının çıkarılması için kazıklı temel bölümünde elde edilmiş olan formüller kullanılabilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.