Genel Kimya 1 – Mühendislik havuz dersi

genel kimya 1 dersi konuları

Genel Kimya 1 dersi inşaat mühendisliğinin daha çok yapı malzemesi ana bilim dalına yönelecek arkadaşlar için faydası olacaktır. Bu derste havuz dersi olmasının da etkisiyle mesleki bilgiden çok lise yıllarında görmüş olduğumuz bilgilerin bir tık üst seviyesi verilmekte olup mesleki konulara ön hazırlık olarak aktarılır. Yapı malzemeleri olarak inşaat mühendislerinin kullanmakta olduğu beton, çelik gibi malzemelerin oluşturulmasında, hangi karışımların tepkimeye girmesiyle ortaya çıktığına öncülük eder. Örnek olarak beton sınıflarının oluşumu, beton çeliği ve yapı çeliği sınıflarının oluşumu bir çeşit kimyasal tepkimeler ile oluşur. Bunlara ek olarak günümüzde gelişen inşaat sektöründe betonun nasıl daha hızlı priz alabileceği, sevkiyat şartlarında nasıl priz almasının geciktirilebileceği gibi konular kökenini kimya konularından alır. Ders hakkında genel bilgiler ise şöyledir;

 Genel Kimya 1 Dersinin Amacı :

1 – Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2 – Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3 – Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4 – Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5 – Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak.

Genel Kimya 1 Dersinin Konuları :

Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal denge, asit ve bazlar, termodinamik

Genel Kimya 1 ders döneminin sonunda öğrencilerden beklenenler :

1 – Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilir.
2 – Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
3 – Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
4 – Isı,iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
5 – Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
6 – Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar çözebilir.
7 – Termodinamik, denge, asitlik, bazlık kavramları ve konsantrasyon ile ilgili problemleri çözebilir.
8 – Tüm bu bilgilerini güncel hayattan gerçek örneklerle destekleyebilir.

İnşaat Mühendisliği bütün ders listesini görmek istiyorsanız İnşaat Mühendisliği zorunlu dersler isimli yazımızı inceleyiniz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.