SAP2000 spektrum eğrisi oluşturmak (TDY 2007)

Türk Deprem Yönetmeliği 2007’ye göre binaların ve bina türü yapıların deprem hesabında kullanılacak yöntemler; Bölüm 2.7’de verilen Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Bölüm 2.8’de verilen Mod Birleştirme Yöntemi ve Bölüm 2.9’da verilen Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemleridir. 2.8 ve 2.9’da verilen...