Radye temeller, radye temel taşıma gücü

Yapılar inşa edilirken taşıma kapasitesi yüksek zeminlere rastlamak her zaman mümkün olmamaktadır. Özellikle denize yakın bölgelerde bu sıkça rastlanan bir durumdur. Birçok bölgede zeminin emniyetle karşılayabileceği gerilme o kadar düşüktür ki tekil veya sürekli temellerle sağlıklı bir sonuca ulaşılamamaktadır. Bu...