Binalarda Taşıyıcı Sistem Açısından İç Plan Yerleşim Etüdü

Her katında aynı fonksiyonların karşılandığı binalarda, mekan düzenlemelerine göre taşıyıcı sistemin oluşturulması kolaydır. Binalarda taşıyıcı sistem belirlenmesindeki ana prensip, binaya etki eden yüklerin (yer çekimi kuvvetinin oluşturduğu statik ve dinamik yüklerin, bina içindeki hareketli yüklerin; yağmur, kar ve toprak basıncı...