Akışkanlar Mekaniği dersi içeriği

İnşaat Mühendisliğinin sadece betondan ve çelikten ibaret olmadığını bize Akışkanlar Mekaniği dersi gösterir. Su, rüzgar ve benzeri akışkan özelliğe sahip maddelerin yapılarımıza ne gibi etkilerde bulunabileceğinin ilk adımıdır. Bu derste inşaat mühendisleri için genelde akışkan madde olarak su işlenir. Uçak...