Basit Kiriş Mesnet ve Moment Hesabı Formülleri Ve Exceli

Basit kirişler uygulamada da sıkça karşılaşacağımız bir ucu sabit ve bir ucu kayıcı mesnete sahip kirişlerdir. Daha basit bir deyişle iki ucundan moment aktarmayan bir birleşim ile bağlanmış kirişlere basit kiriş denir. Sıklıkla çelik yapılarda karşımıza çıkar. Örnek olarak aşık...