Yapı Sınıfları 2014, 5. Sınıf Yapılar

Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2014 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yılın Nisan ayı sonlarında veya bazı yıllar Mayıs ayı başlangıcı civarında yayımlanmaktadır. Yapı Sınıfları 2014, 5. sınıf yapılar...