Etiket: bölgesi

G-TDTH-2018-HARITA yeni deprem yönetmeliği haritası 1

Yeni deprem bölgeleri haritası

1992 yılında Maden Teknik Arama (MTA) tarafından belirlenen fay hatlarına göre çizilmiş olan ve 1996 yılında yayınlanmış olan Türkiye deprem bölgeleri haritası riskleri açısından Türkiye’yi beş farklı bölgeye bölmektedir. Türkiye’de yeni deprem bölgeleri haritası kaç bölge oldu? Bu bölgelere göre...

0

Eşdeğer deprem yükü ve hesaplama kuralları

Eşdeğer deprem yükü, yapının bulunduğu bölgenin deprem geçmişinden yola çıkılarak ileriki dönemde maruz kalabileceği deprem kuvvetlerinin yapı üzerine yatay statik tekil yükler ile etkitilmesidir. Eşdeğer deprem yükünün hesaplamanması ve yapılara etkitilmesi durumu Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’inde (DBYBHY 2007)...